Положення про філії та представництва. АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» не має філій та представництв.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК». Дата розміщення 21 травня 2021 року. 

Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» з КЕП. Дата розміщення 21 травня 2021 року.

 

Наименование документа

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 11 червня 2021 року. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента з КЕП. Дата розміщення 11 червня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента в машиночитальному форматі. Дата розміщення 11 червня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 11 червня 2021 року.

Протокол № 1/2021 загальних зборів акціонерів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» від 20 травня 2021 р. Дата розміщення 01 червня 2021 року.

Протокол № 1/2021 загальних зборів акціонерів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» від 20 травня 2021 р з КЕП. Дата розміщення 01 червня 2021 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 20.05.2021 року. Дата розміщення 24 травня 2021 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 20.05.2021 року з КЕП. Дата розміщення 24 травня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 21 травня 2021 року. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента з КЕП. Дата розміщення 21 травня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента в машиночитальному форматі. Дата розміщення 21 травня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 21 травня 2021 року.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 травня 2021 року. Дата розміщення 18 травня 2021 року. 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акцій станом на 16 травня 2021 року з КЕП. Дата розміщення 18 травня 2021 року. 

Інформація щодо пропозицій акціонерів, які володіють більш як 5% акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", до питань порядку денного загальних зборів акціонерів 20.05.2021 року. Дата розміщення 12 травня 2021 року. 

Повідомлення про аудитора 

Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності 11_05_21 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. Дата розміщення 30 квітня 2021 року. 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік з КЕП. Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік в машиночитальному форматі. Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Звіт про управління за 2020 рік. Дата розміщення 30 квітня 2021 року. 

Звіт про управління за 2020 рік з КЕП. Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Звіт про управління за 2020 рік (консолідований). Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Звіт про управління за 2020 рік (консолідований) з КЕП. Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Аудиторський звіт щодо аудиту фінансової звітності (окремий). Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Аудиторський звіт щодо аудиту фінансової звітності (консолідований). Дата розміщення 30 квітня 2021 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення 28.04.2021 р. 

Відомості про зміну складу посадових осіб з КЕП. Дата розміщення 28.04.2021 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб в машиночитальному форматі. Дата розміщення 28.04.2021 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 28.04.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів АТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК. Дата розміщення 12.04.2021 р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів АТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК з КЕП . Дата розміщення 12.04.2021 р.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення 17.09.2020 р. 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з КЕП. Дата розміщення 17.09.2020 р.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в машиночитальному форматі. Дата розміщення 17.09.2020 р.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 17.09.2020 р.

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації. Дата розміщення 17.09.2020 р.

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації з КЕП. Дата розміщення 17.09.2020 р.

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік в машиночитальному форматі. Дата розміщення 30.04.2020 р. 

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік в машиночитальному форматі з КЕП. Дата розміщення 30.04.2020 р.

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік з КЕП. Дата розміщення 30.04.2020 р

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. Дата розміщення 30.04.2020 р.

Аудиторський звіт щодо аудиту фінансової звітності (консолідований). Дата розміщення 30.04.2020 р. 

Аудиторський звіт щодо аудиту фінансової звітності (окремий). Дата розміщення 30.04.2020 р.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 р. Дата розміщення 29.04.2020 р. 

З підписом - ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 р. Дата розміщення 29.04.2020 р.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 р (консолідований). Дата розміщення 29.04.2020 р. 

З підписом - ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 р (консолідований). Дата розміщення 29.04.2020 р.

ЗВІТ про корпоративне  управління за 2019 р. (консолідований) Дата розміщення 29.04.2020 р 

З підписом - ЗВІТ про корпоративне  управління за 2019 р. з КЕП. (консолідований)  Дата розміщення 29.04.2020 р 

ЗВІТ про корпоративне  управління за 2019 р. Дата розміщення 29.04.2020 р 

З підписом - ЗВІТ про корпоративне  управління за 2019 р. з КЕП.  Дата розміщення 29.04.2020 р 

RTF - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 14.04.2020

З підписом - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 14.04.2020

DOC - Критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності. Дата розміщення 06.04.2020

DOCX - Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Дата розміщення 06.04.2020

DOCX - Тендерна документація на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності Дата розміщення 06.04.2020

DOC - ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності. Дата розміщення 06.04.2020

PDF - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. Дата розміщення 14.01.2020

З підписом - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. Дата розміщення 14.01.2020

DOC - ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Дата розміщення 27.11.2019

З підписом - ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Дата розміщення 27.11.2019

RTF - Особлива інформація. Відомості про зміну скаду посадових осіб емітента. Дата розміщення 07.08.2019 року.

З підписом - Особлива інформація. Відомості про зміну скаду посадових осіб емітента. Дата розміщення 07.08.2019 року.

Об'ява про оголошення конкурсу. Дата розміщення 25.07.2019 року.td_06_04_2020.docx

Критерії відбіру. Дата розміщення 25.07.2019 року.

Положення про аудиторський комітет. Дата розміщення 25.07.2019 року.

Порядок проведення конкурсу САД. Дата розміщення 25.07.2019 року.

Тендерна документація. Дата розміщення 25.07.2019 року.

Аудиторський звіт щодо аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Дата розміщення 26.04.2019 року.

Аудиторський звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності за 2018 рік. Дата розміщення 26.04.2019 року.

Звіт про управління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2018 рік. Дата розміщення 26.04.2019 року.

DOCX - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік. Дата розміщення 26.04.2019 року.

З підписом - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік. Дата розміщення 26.04.2019 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення 27.02.2019 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Дата розміщення 29 грудня 2018 року.

Положення про Ревізійну комісію від 20 квітня 2018 року.

Дата розміщення 04 травня 2018 року

Положення про Правління від 20 квітня 2018 року.

Дата розміщення 04 травня 2018 року

Положення про Наглядову Раду від 20 квітня 2018 року.

Дата розміщення 04 травня 2018 року

Положення про Загальні збори акціонерів від 20 квітня 2018 року.

Дата розміщення 04 травня 2018 року

Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

Дата розміщення 04.05.2018 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата розміщення 04.05.2018 р.

Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік.

Дата розміщення 04 травня 2018 року

Виписка від 27 квітня 2018 року. Дата розміщення 03 травня 2018 року

Дата розміщення 03 травня 2018 року

Статут. Дата реєстрації 27 квітня 2018 року код: 240541275050. Дата розміщення 03 травня 2018 року

Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства від 20 квітня 2018 року. Дата розміщення 27 квітня 2018 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. Дата розміщення 27.04.2018 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 20.04.2018 року

Дата розміщення 26.04.2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата розміщення 25 квітня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. Дата розміщення 19 квітня 2018 року.

Пропозиція акціонера до загальних зборів

Дата розміщення 17 квітня 2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата розміщення 21 березня 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства 20 квітня 2018 року

Дата розміщення 19 березня 2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата розміщення 29 серпня 2017 року

Статут. Дата реєстрації 5 липня 2017 року

Дата розміщення 07 липня 2017 року

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 22 червня 2017 року

Дата розміщення 30 червня 2017 року.

Положення про Ревізійну комісію від 22 червня 2017 року

Дата розміщення 07 липня 2017 року.

Положення про Правління від 22 червня 2017 року

Дата розміщення 07 липня 2017 року.

Положення про Наглядову раду від 22 червня 2017 року.

Дата розміщення 07 липня 2017 року.

Положення про Загальні збори акціонерів від 22 червня 2017 року

Дата розміщення 07 липня 2017 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК 22 червня 2017 року

Дата розміщення 03 липня 2017 року.

Висновки Ревізійної комісії за 2016 рік

Дата розміщення 06 липня 2017 року.

Висновки Ревізійної комісії за 2015 рік

Дата розміщення 06 липня 2017 року.

Висновки Ревізійної комісії за 2014 рік

Дата розміщення 06 липня 2017 року.

Висновки Ревізійної комісії за 2013 рік

Дата розміщення 06 липня 2017 року.

ВИПИСКА з ЄДР від 04 липня 2017 року

Дата розміщення 07 липня 2017 року. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата розміщення 27 червня 2017 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Дата розміщення 05 травня 2017 року.

Годовой отчет за 2016 год.

Дата розміщення 28 квітня 2017 року.

Припинення повноважень члена НС Плетенця ОС

Дата розміщення 03 березня 2017 року.

Сообщение о собрании акционеров 11.08.2016 г.

Годовой отчет за 2015 год

Сообщение о собрании акционеров 09.06.2016

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год.

Статут

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Протокол загальних зборів акціонерів №1/2013

Положення про ревізійну комісію

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про правління

Положення про наглядову раду

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

Звiт та висновки ревiзiйної комісії за 2012 рік

Сообщение о собрании акционеров 12.12.2013

Особлива iнформацiя

Общее собрание акционеров 12 декабря 2013 года.

Сообщение о возникновении особой информации эмитента

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2012 год.

Итоги голосования на общем собрании 28 декабря 2012 г.

Общее собрание акционеров 28 декабря 2012 года.

Собрание акционеров 08 августа 2012 года.

Собрание акционеров 08 августа 2012 года (дополнительные вопросы)

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2011 год.

Собрание акционеров 05 апреля 2012 года.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.